top of page

Tilbygg og ombyggingar 

Døme på tidlegare arbeid av Buen Garnås  AS.

Klikk deg vidare for å sjå bilete frå før og etter tilbygg/ombygging. 

Ombygging og tilbygg av hus

Stort hyttetilbygg til gamal stølsbu

To ulike tilbygg på to like hytter

Omarbeiding av terrasse til leilighet

Tilbygg til gamal laftehytte